Ang Sagot sa Komentaryo at mga Tanong ni Jim

Ito ay kasagutan sa mga katanungan ng isang nag-ngangalang JIM na nag-iwan ng komentaryo sa aking artikulo.

Unang katanungan: “Trabaho ba ng isang guro na bigyan ng trabaho ang mga estudyante niya?”

 Ang unang trabaho ng isang guro (ang salitang guro ay hango sa salitang Indian na guru na ang ibig sabihin ay “master”), kung tunay siyang guro, ay ang pag-aralan at siyasatin ang mga kaalamang (knowledge) kaniyang isasalin o ituturo sa kanyang mga estudyante. Marapat lamang na gugulin niya ang kanyang panahon upang tiyakin na wasto ang kaalamang kanyang isasalin upang ito ay maging isang karunungan (intelligence). Kapag ang kanyang mag-aaral ay marunong ng gumamit ng naisalin niyang kaalaman, at ito ay ginamit sa matino  makataong paraan ay sisibol ang katalinuhan (wisdom).

 NGAYON, hinggil sa itinatanong mo kung trabaho ba ng isang guro na bigyan ng trabaho ang estudyante niya, kung ang ibig mong tukuyin ay iyong literal na bibigyan o hahandugan ng trabaho, ang aking kasagutan ay lumalagapak na HINDI. Batay sa aking tinalakay sa itaas, ay trabaho at responsibilidad
ng isang guro o titser na siyasatin ang kaalaman, ituro ang karunungan, at siguraduhin ang katalinuhan ng kanyang mag-aaral. Ibig sabihin ay  responsibilidad niya ang salaminin at siyasatin  ang katotohanang
nagaganap sa kapaligiran ay humabi at / o bumuo ng mga kaalaman, karunungan at katalinuhan batay sa katotohanang ito.

 Isalin natin sa konkretong halimbawa, “ANG PAGTUTURO NG KAALAMAN HINGGIL SA KURSONG NURSING.” Sa unang antas, sa kaalaman o knowledge, ay alam nating lahat na sobra na ang dami ng mga kabataang mag-aaral na nakakuha na ng kurso na ito subalit dagsa pa rin ang nagnanais na kumuha. Siyasatin natin ang katinuan ng ganitong kaisipan. Ano ang dahilan at nursing ang gustong kuhanin ng mga mag-aaral? Dahil ba sa pagnanais nilang makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga mamamayan? Nakabilad sa atin ang konkretong katotohanan na ito ay isang retorika na lamang at ang tunay na dahilan ay upang tumakas sa ating ‘god forsaken’ na bansa, mag-ala-tsamba na uminam ang kalagayang ekonomikal sa pamamagitan ng pagkita ng dolyar sa ibang bansa. Kumukuha sila ng karunungan hinggil sa kursong ito dahil in-demand daw sa ibang bansa!!! Nasaan ang katalinuhan dito? Maging ang mga guro at professors nila ay ganito din ang ibinabando, pati ang mga kolehiyo at unibersidad ay
nag-fiesta.

 Hindi naman sa isinisisi sa mga guro ang ganitong sitwasyon. Sa totoo lang… ang ambisyon ay pukawin ang mga natutulog yatang diwa ng mga gurong ito… Tunay na maraming ‘factors’ na nakaka-apekto sa mga bagay-
bagay kabilang na ang paghahanap ng trabaho. Itong mga factors na ito ang hindi ba ay dapat na busisiin, aralin, paghalawan o pagkunan ng mga batayan para sa sarili nating teorya at prinsipyo. Kaya nga ba’t hindi ko din naman ibig sabihin na bale-wala ang mga teorya at konsepto kung ang mga ito ay may praktikal na aplikasyon at may kalakip na katotohanan sa ating lipunan, hindi iyong basta na lamang tatanggapin at aariing wasto kahit na walang pagsisiyasat at paglalapat na ginagawa.

 NGAYON, sino ang dapat na gumawa ng mga nabanggit sa itaas kundi ang mga guro??!!! Siyasatin natin… Kailangan nga ba ang kursong nursing sa ating lipunan??? Limot na ba ang katotohanan ng BRAIN DRAIN na dekada otsenta ay isang tanggap ng katotohanan sa hindi pag-usad ng ating ekonomiya… Ang umiiral na lang ba ngayon ay ang “katotohanan” ng dollar remittances, na kung ating susuriin ay pansamantala lamang ang epekto para sa ating naghihingalo subalit ayaw mamatay-matay nating ekonomiya .

 Sa totoo pa din… hindi ang mga guro ang sinisisi, kundi sila ang pinupukaw at ginigising ang mga natutulog na diwa… sapagkat sila ang pwersang pwedeng magpabago sa ating lipunan kung tutuparin lamang nilaang kanilang mga obligasyon / responsibilidad… Nakapaloob sila sa isang sistema na armas ng bawat mauunlad na bansa sa ating mundo kung bakit na-abot nila ang industriyalisasyong kanilang tinatamasa sa kasalukuyan –> ANG EDUKASYON.

 Muli ay hinahamon ko ang mga guro… siyasatin natin ang kawastuan ng ating EDUKASYON.

 Sa ikatlong katanungan ni JIM, “lahat ba ng problema ng lipunan, maliit o malaki, ay dapat isisi sa titser?”

 Muli ay nais kong linawin na hindi ito isang paninisi, kundi isang pamukaw-isip. Tigilan na nga dapat ang pag-sisisihan, at simulan na nating mag-isip talaga… Lahat ng problema sa lipunan ay si TITSER lamang ang pwedeng
magbigay ng solusyon… Ikaw na mismo JIM ang nagsabi …hindi naituro ang wastong pag-gamit ng enerhiya at wastong paraan para iwasan ang Global Economic Crisis.

 Sa palagay mo ba ay hindi nga ginagawa ng Amerikano ang pagwawasto na sinasabi mo? Isa sa mga solusyon ni US President Barack Obama ay nakatuon sa edukasyon bilang isang pangmatagalan subalit mas epektibong solusyon sa
Global Economic Crisis na sila ang pinagmulan…

 Sa palagay mo ba ay hindi isinasakatuparan sa Europa ngayon ang pagsasaliksik, ng kanilang mga siyentistang syempre ay tinuruan ng mahuhusay nilang science teachers, sa “alternative source of energy” na hindi gagamit masyado ng “fossil fuel” na isang pangunahing sanhi ng Global Warming na sinasabi mo.

 At sa palagay mo ba ay sino ang magtuturo sa mga susunod na henerasyon sa kani-kanilang mga bansa, kung ano man ang matuklasan nilang mga solusyon sa mga problemang ating nabanggit? Ang mga pulis ba? Ang mga pari? Ang mga nurse? HINDI BA’t SI TITSER???

 Ang mga titser ang dapat na magkondisyon sa mga utak ng susunod na generasyon sa mga kawastuang dapat na gawin ng bawat isa… pulis man, pari man, nurse man, o anuman ang propesyon… Si titser ang magtatakda kung ang susunod na henerasyon ay magiging mainam o patuloy na bubulusok sa pusalian…

 
 GANITO KAHALAGA ANG PAPEL NA GINAGAMPANAN NI TITSER… MAG-ISIP KA… HINDI ITO ISANG PANINISI…

 ITO AY ISANG HAMON… Kung tunay kang guro ay hindi ka masasaktan sa aking mga isinisiwalat, bagkus ay pwede mo itong pagsimulan upang tunay na mag-isip ng solusyon… at ituro ito sa mga estudyante (kabilang na ang
solusyon hinggil sa trabaho ni Pinoy ba o Penoy)…

 Ang pagiging isang guro ang pinakamabigat na propesyon sa buong mundo (buong sanlibutan) DAHIL PASAN NATIN KINABUKASAN NG ATING LAHI… NG SANGKATAUHAN…

Advertisements

4 thoughts on “Ang Sagot sa Komentaryo at mga Tanong ni Jim

 1. Ang problema Ann, anong tama ang susundin mo? At paano ka nakasisiguro na tama nga ang pinaniniwalaan mo? Ang mungkahi ko ay siyasatin mo muna ang kapaligiran at iakma ang laman ng isip kung tumutugma, sa ganitong paraan ay magkakaroon ng batayan ang katamaan ng mga bagay-bagay at maging ang iyong paniniwala…

  Hindi lahat ng “edukasyon” ay nagiging gabay sa buhay at kinabukasan… katulad ng edukasyon sa Pilipinas… sandamukal ng tao ang nabigyan ng edukasyon sa ating binubusabos na bayan subalit ganoon pa din…. marami pa ding higit ang walang nakikitang pag-asa sa kinabukasan….

  Ano ang ibig mong ipakahulugan ng “hindi sa lahat ng oras tao ang gagabay sa atin kundi ang ating pinag-aralan”????

  Si isko pa din ng bagong pananaw

 2. para sa akin kung sisikapin mong sumunod sa tama, matuto sa sarili mo at kaya mong magtanong ng walang pag-aalinlangan makakaya mong tumayo sa harap ng iba.

  edukasyon ? ? magiging gabay natin sa ating buhay at sa kinabukasan natin.

  hindi sa lahat ng oras tao ang gagabay sa atin kundi ang ating pinag -aralan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s