IV. Ang Kristiyanismo at si Kristo… Ano ang totoo?

Sa hinaba-haba ng kasaysayan ng sangkatauhan, simula primitibo komunal na pamumuhay, hanggang sa kasalukuyan, ay iba’t-ibang relihiyon ang nagsulputan. Pinilit kong aralin ang karamihan sa mga relihiyong ito, at ang dahilan kung bakit Kristiyanismo ang namayagpag at kasalukuyang pinaniniwalaan ng Pilipino. Narito ang paglalahad ng aking natuklasan (hindi man ganoong kaeksakto, ay ang mambabasa na ang itinatayang magsaliksik).

Bago pa man natutuhan ng mga sinaunang tao ang pagtatayo ng mauunlad na sibilisasyon ay sumasamba na sila sa mga pwersa at elemento ng kalikasan. Natibismo ang tawag dito kung saan ay marami silang sinasamba, kaya’t polyteismo na ding maituturing (maraming diyos at diyoses). Sa mga sinaunang sibilisasyon sa Asya, Aprika, at Europa ay ganito ang umiral na pamamaraan ng pagsamba. Sa Ehipto ay pangunahin nilang diyos si Amen o Amun Ra.  Sapagkat bilad sila sa araw at disyerto kaya’t ang kanilang sinamba ay ang Haring Araw.

Amen Ra - God of Creation
Amen Ra – Diyos ng Paglikha ng Ehipto

Sa Europa kung saan nagsasaliksik na ang mga Pilosopo ng Gresya sa kung ano ang pangunahing elementong makapagpapaliwanag sa pinagmulan ng daigdig (Thales, Anaximander, Anaximenes atbp.) ay namayani ang Homeric at / o Hellenic na kaisipan hinggil sa mga diyos at diyosa ng iba’t-ibang elemento at planeta na kanilang natuklasan.

Parthenon - matatagpuan sa Acropolis, Gresya
Parthenon – matatagpuan sa Acropolis, Gresya

Sa Asya, Mesopotamia, ay kani-kaniyang imbento din ng diyos at diyosa ang mga tao. Si  Zarathustra ay isa sa mga pangunahing propeta ng dualismo ng relihiyon kung saan ay inimbento niya ang diyos ng kabutihan (Ahura Mazda) at ang katunggali nitong diyos ng kasamaan (Ahriman).

Ziggurat of Ur
Ziggurat of Ur

Mula sa dualismo (o tunggalian) ay lumutang at / o kumalas ang konsepto ni Abraham ng monoteismo (paniniwala sa iisang diyos). Ito ang ipinagkaiba ng Hudaismo sa mga naunang relihiyon. Sa isang panaginip ay inutisan daw si Abraham ng kaniyang diyos (Yahweh) na pangunahan ang mga Hudyo at pumaroon sa Ehipto. (Ang ibang detalye ay bahala na kayong maghalungkat.)

Ang punto ko lamang ay ilahad sa pinaka-maiksing paraan ang pag-unlad ng relihiyosong pananaw mula sa natibismo ng mga katutubo hanggang polyteismo, dualismo at monoteismo.  Samakatuwid baga ay tao ang may katha ng mga personalidad ng bawat relihiyon maging ang mga misteryo at konsepto nito. Taliwas sa nais ipaliwanag ng mga tagapag-pundar nito maging ng kanilang mga alagad, na ang tao ay ginawa ng mga diyos at diyoses at kailangan silang pagsilbihan at sambahin ng tao. Palagay ko naman ay malinaw ang lohikang aking natuklasan.

PAGPAPATULOY.

Sa pananatili ng mga Hudyo sa Ehipto ng mahabang panahon ay di maiiwasang ma-apektuhan sila ng mas higit na sulong na kultura at pamamaraan ng mga ito. Kaya nga ba’t sa panahon ni Moses kung saan ay tumakas sila mula Ehipto patungo ng Lupang Pangako sa kanila ay taglay na nila ang impluwensya ng ‘Golden Age of Egyptian civilization’. Ang halo ng mga santo, ang sombrero ng mga obispo, ang tungkod ng santo papa, atbp.

Mula sa Ehipto ay lumundag tayong saglit sa mga Romano sa Europa kung saan ay nagsisimula na silang manalakay ay manakop sa panahong tinatawag na Pyudalismo. Sinasabing walang sariling relihiyon ang mga Romano maliban sa namana nito sa mga Griyego. Nagpalit lamang ng mga pangalan ng kanilang polyteistang diyoses. Mula kay Zeus, na tinaguriang Hari ng iba’t-ibang diyos at diyosa ng Gresya patungo kay Jupiter na ganoon din ang katangian… Kaya nga ba’t hindi rin ako magtataka kung tawagin nila si Kristo na Hari ng mga Hari.

jupiter
Jupiter – King of the Gods (image taken from Wikipedia)

Sa pananalasa ng mga Romano ay hindi nakaiwas ang mga Hudyo, katulad din ng maliliit, maging ng malalaking tribo at kaharian noong panahon na iyon. Tinagurian ang kabuuan ng nasakop ng mga Romano na Roman Empire o Imperyong Romano.

Sapagkat hindi gaanong interesado ang Romano sa pag-pundar ng sariling relihiyon (ang kanilang pangunahing layunin ay sakupin ang mga kaharian sa pamamagitan ng pwersang pisikal),  nanatili at napaunlad ng mga Hudyo ang kanilang relihiyong monoteismo. Maraming kwento ang  naidagdag sa kanilang aklat na tinawag na Tanakh. Maraming propeta ang nagsulputan sa kanilang kasaysayan. Tunay na naging masustansya ang relihiyon nilang monoteismo kung ihahambing sa polyteismong relihiyon ng mga Romano na hinango lamang sa Griyego.

Torah - ang Bibliyang batayan ng mga Hudyo
Torah – ang Libro ng Aral o Batas

Sa ibang panig ng daigdig sa Gitnang Asya ay may mga pag-usad ding nagaganap hindi lamang sa larangan ng ekonomiya at pulitika kundi maging sa relihiyon. Sa India ay naipundar nila ang kaisipan at relihiyon na nakabatay sa paniniwalang mayroong espitiru ang buong mundo. Tinawag nila itong Hinduismo, kung saan si Brahman ang pangunahing diyos, ang Kaluluwa ng daigdig. Sa kanilang naitatag na paniniwala ayon sa paglalagom ng propetang si Valmiki, may pagkakataon ang tao na makamtan ang tunay na kaligayahan kung sasanib ang kanyang kaluluwa sa kaluluwa ng Brahman.

Ito ang unang paglaya ng tao sa malulupit na batas na ipinataw ng mga sinaunang diyos at diyosa ng iba’t-ibang relihiyon: “ANG PAGKAKATAONG MAKAPILING MULI ANG PANGUNAHING DIYOS — ANG TUNAY NA KALIGAYAHAN'”.  (Aking binigyang importansya ang pangungusap na ito dahil, nakita ko ang kaugnayan nito sa Kristiyanismong ipupundar ng mga Romano.)

Kung dati-rati ay puro pagsamba lamang ang pwedeng gawin ng tao, sa pamamagitan ng Hinduismo ay nagkaroon siya ng pagkakataong lumigaya sa piling ng pangunahing diyos — ang Brahman.

BALIK na tayo sa Europa, ehe sa Asya pala,  sa Herusalem kung saan ay isinilang na si Hesus – ang Kristo (pero kung susuriin natin eh bakit Europa ang naging sentro ng Kristtiyanismo, sa Roma, Italya).  Ito ay sa panahong nasasakop pa din ng Roma ang lupain ng Hudyo, ang Jerusalem.  Si Kristo ay isang Hudyo, at maraming kwento na ang nasulat at nadinig ng bawat Pilipino hinggil sa kanya.  Simula sa kagila-gilalas na pagbubuntis ni Maria na walang ama, ang pagtakas patungong Nazareth, ang pagsisilang kay Kristo, ang kanyang mga kagila-gilalas na ginawa (himala), ang pagtuturo, hanggang sa kalbaryo ng krus bilang isang kriminal.

Lahat ng ito ay ating mababasa sa Bibliya ng Kristiyanismo (kaiba sa Bibliya ng mga Hudyo). Subalit, paka-tandaan natin na si Kristo ay isang Hudyo, ang relihiyon niya ay Hudaismo kung saan ang batayang batas ay ang utos na ibinaba kay Moises mula sa bundok Sinai.

Bakit nga ba parang naiiba ang salaysay sa Bibliya ng Kristiano (may Lumang Tipan na nakabatay sa kasaysayan ng mga Hudyo, at may Bagong Tipan na tila yata kumalas na sa una at sumentro sa BUHAY NI KRISTO). Samantalang kung iyong susuriin ay nanatili ang mga Hudyo sa kanilang relihiyong Hudaismo at hindi tinangkilik ang Bagong Tipan ng sumulpot na relihiyong Kristiyanismo.

The Roman Catholic - Christian Bible
The Roman Catholic – Christian Bible

PAANO NGA BA NABUO ANG BIBLIYA at sumulpot ang bagong relihiyong kung tawagin ay KRISTIYANISMO?

(**** may pagpapatuloy…)

Advertisements

5 thoughts on “IV. Ang Kristiyanismo at si Kristo… Ano ang totoo?

 1. Napapansin ko na ikay litong lito at tila naghahanap ng katiyakan dito sa mundo. Gusto ko lang sabihin na mahalaga ang pagkakaroon ng relihiyon at higit na mahala na mapabilang ka sa totoo. Batid ko na ikaw ay maalam sa mga bagay bagay, bakit hindi mo bigyang oras basahin ang Bibliya sa pagkat ang lahat ng nakasulat dito ay katotohanan. Isinulat ng mga apostol na kanilang narinig sa ating Diyos Ama. Kung ikay may pagaalinlangan, paano mo maipapaliwanag ang mga pagkakahaluntulad ng mga pangyayari sa history at Bibliya.

  Naway makatulong ang aking mga sinabi sa lalo mong pagtuklas sa pinagmulan ng iyong nais malaman.

 2. May ibang artikulo akong isusulat hinggil sa perpeksyon, Salisay…
  Si Kristo, sa aking pananaw (Bagong Pananaw) ay isang Buddha (Enlightened One) katulad ni Gautama… at tayo man ay may pagkakataong makita ang nakita nila ang magliwanag katulad ng pagliliwanag nila…

 3. pasensya na po… isinisingit lamang sa napakaraming gawain…pero umasa kayo na buo na ang istruktura nito… kailangan na lamang isatitik

  Maraming Salamat po sa pagtunghay…. paki-tsek na din po ang pagkakahanay ng mga pangyayari… (bilang isang historiograpo… kung hindi pa pumapalya ang aking memorya…)

  Fransisko Kiamko

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s