Ang PARAISO NG ATING MGA NINUNO… winasak at ginawang IMPYERNO ng relihiyon

Ang ating regular na Kasaysayan ay walang saysay kung ang pagbabatayan ay ang mga aklat na ipinakabisa sa lahat ng mag-aaral sa mga paaralan sa Pilipinas. Naging napakabigat ng pag-aaral ng laksa-laksang pangalan, pangyayari, petsa, edad, (sino, kailan, ano, paano, saan, atbp.) na hindi  naman naipaliwanag kung bakit. Sadyang ang kaSAYSAYan ay nahubaran ng SAYSAY o halaga at tinulugan lamang ang pagmumulan sana ng isang PAGKAKAKILANLAN (identity).

Kapag tinanong mo ang isang Pilipino kung bakit siya naging Pilipino ay wala kang pinakamainam at pinakamalalim na makukuhang sagot liban sa “dito kasi ako ipinanganak sa Pilipinas; Pilipino ang magulang ko;…” Sundan mo ng isa pang katanungan, “Ano ang kahulugan ng Pilipino?”, at siguradong aani ka na ng kunot-noo.

Sa artikulong ito ay nais kong bigyang linaw ang NAPAKA-SAKLAP na resulta ng pagdating at pagtangkilik ng ating pamayanan (mula sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan), sa isang sistemang gumawang IMPYERNO sa atin sanang paraisong lupain. Malaking bahagi ng sistemang ito ang RELIHIYONG hanggang sa kasalukuyan ay ating tinatangkilik.

Bilang pagpapatuloy ng aking paglalahad sa relihiyon, “PAANO BA NABUO ANG BIBLIYA at sumulpot ang bagong relihiyong KRISTIAYANISMO”, ay unti-unti ko nang ikokonekta ito sa ating nabubulok nang pamayanan. BAKIT NGA BA? BAKIT NGA BA BAYANG NILAPASTANGAN, PINABAYAAN KANG LAPASTANGANIN?  May magagawa ba ang ating mga ninuno? May magagawa pa ba tayo?

I. ANG ATING TUNAY NA NAKALIPAS – Yaong may SaySay.

Alinsunod sa  wastong pag=gagap sa batas ng kalikasan kung saan ang mga bagay-bagay ay tumutugma sa dualismo ng positibo at negatibo, pagtaas at pagbaba, pag-angat at pagbukusok, atbp, ganoon din ang kasaysayan ng tao. May mga panahong nasumpungan niya (tao) ang pag-angat ng kaunlaran sa isang yugto na hindi maaring hindi sundan ng pagbulusok ng yugtong ito bilang pagbibigay daan sa susunod na yugto.

bahagdan

Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsisimula ng tao bilang isang uri ay nagsimulang mag-evolve dalawa at kalahating milyong taon na ang nakalipas mula ng ipanganak si Kristo ( http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world).  Tinawag itong bahagdan o yugto ng Primitibo Komunal. Ito din ang panahong ang mga sinaunang ninuno natin ay nakarating sa ating lupain. Hindi na ako magpapalalim pa sa pagtalakay dito… Naikwento na iyan ng ating mga titser…

SUBALIT ang mas higit ko sanang nais bigyang pansin, nakaligtaan yatang bigyang pansin ng aking mga guro, ay ang positibong kondisyon ng Primitibo Komunalismo, kung saan ay banyaga pa ang mga elemento ng pagsasamantala, wala pang paghihikahos, hindi pa estabilisado ang relihiyon, at ang iba pang maruruming salik ng sulong na uri ng lipunan. KUMBAGA ay payak, dalisay, at simple pa ang pamumuhay kahit na nga ba atrasado.

Sa aking pakiwari ay sobrang simple, payak, dalisay ang naging buhay ng ating mga ninuno kaya’t hindi nasumpungan ang madaliang pagpapaunlad sa kanilang buhay.  Ayon sa isang arkiyolohikal na tuklas ng Tabon  http://www.experiencefestival.com/a/History_of_the_Philippines_-_Prehistoric_Times/id/1476049)  na nagtatakda ng humugit-kumulang sa 30,500 taon na ang nakalipas. Ganoon na katagal… subalit walang pag-unlad na naipundar…

Analisahin natin ang sanhi ng ganitong tendensiya. Gamitan natin ng paghahalintulad. Kumpara sa ibang bahagi ng mundo, partikular sa Europa na naging batayan ng ating buhay at lipunan simula 1521, ay masasabi kong hindi kailangan ang dagliang pagpapaunlad o pagsulong sa ating mga kapuluan. ANG ATING KAPULUAN AY NAGSILBING PARAISO SA ATING MGA NINUNO.

Maging hanggang sa ngayon ay kakikitaan pa din natin ng Primitibo Komunal na senyales ang mga tinawag at tinatawag (sapagkat hindi tayo ang pumili o gumusto sa tawag na ito)  na Pilipino: Ang Sarap Buhay na paraan, wala na ngang trabaho pero pagdating ng hapon ay lasing pa, ang ugaling bahala na, ang superstisyon, ang umpukan sa kanto, at tsismisan sa harapan ng batya noon kahit saan na ngayon… at marami pang iba…

Hindi katulad sa Mesopotamia, sa India, sa Tsina, at sa mga ‘city-states’ ng Europa, kung saan ang mas mabalasik ang kalikasan maging ang mga naninirahan, kaya’t kinailangan nila ng mas mabilis at mas mabisang pamamaraan upang maka-agpang…. (necessity is the mother of all inventions).

MULA Primitibo komunal na pamumuhay papuntang Pyudal na bahagdan ay napairal nila. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world) Samantalang sa ating lupain ay nanatili ang primitibo komunal… Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganoon tayo ka-atrasado samantalang ang Kastila ng dumaong sila sa ating dalampasigan ay nakabaluti na at sakay ng higanteng sasakyang dagat?

Masaganang mga patubigan, gubat na hindi mabagsik, kaaya-ayang panahon (hindi rin gaanong mabagsik), halos walang hidwaang pamumuhay… ANO PA ANG IYONG MAHIHILING?   Isang tunay na paraiso.

SUBALIT…. lahat ng ito’y naglaho sa pagdating ng mga kanluraning PWERSA.

ANO ang tunay na dahilan at sinakop  tayo  at kinolonya ng mga Kastila? Bakit hinatdan nila tayo ng sandamukal na kaparusahan? Dahil ba sa ating “katamaran” (sa hinaba-haba ng panahon ay di tayo nagsipag magpa-unlad) ayon kay Miguel Lopez de Legazpi? Dahil ba sa tayo ay mga kampon ng demonyo dahil ang sinasamba ng ating mga ninuno ay diwata at lakas ng kalikasan? Dahil sa ang relihiyon nila ay ang siyang tama? ANO NA NGA BA?

Unang pinaslang ng Kanluraning Relihiyon ang bukal at natural sanang PAG-IMBENTO (pag-katha) natin ng sariling pundasyon ng sariling paniniwala. Mayroon na sana tayong diwata, Bathala, si Malakas at si Maganda, kapre, tiyanak, anito, Kabunian, atbp. Sa pamamagitan ng sapilitang pag-bibinyag sa ating mga ninuno ay naigupo ng mas malakas nilang pamamaraan ang NAWASAK NA NGANG PARAISO ng ating mga ninuno.

Bloodcompactmarker

***** Larawan ay mula sa Wikipedia

Ang ganda ng pagkatitik…. “… TRATADO NG PAGKAKAIBIGAN…”

Sa pamamagitan ng Relihiyong Katolisismo (Kristiyanismo) ay unti-unting naisakatuparan ng mga Kastila ang kanilang ultimong layunin sa Pilipinas: “Ang gawing ‘outpost’ o daungan lamang ang ating lupain sa mas malawak at malaki nilang ambisyon sa Tsina.”

Sinakop nila ang isip  ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng relihiyon pagkatapos ay INUTUSAN SILANG MAGTRABAHO upang busugin ang mga Among Kastila. Ang hindi susunod sa utos ng Kastila (ang bagong Diyos), ay ituturing na Kampon ng Demonyo o kaya ay taong labas, rebelde atbp.

Saan ka pa? Kung gusto mong mabuhay, kailangang sumunod ka…

Nagmistulang aliping walang dignidad ang ating mga ninuno. Ang masaklap pa dito ay tinanaw pang utang na loob ito sa Kastila sapagkat iniligtas sila nito sa TIYAK NA KAPAHAMAKAN SA IMPIYERNO…

NAPAKASAKLAP….. Kuya Eddie!!!

Mula encomienda, reducciones, bandala, polo, gwardiya sibil, prayle, Sta. Maria, rosaryo, Sto. Nino, novena, Kristo, mga salitang Latin, secula secolorum, dominus boviscum, galleon, obras pias, hacienda, intramuros, cabeza, gobernador, gobernadorcillo, corpus christi, fiesta, undas, pasko, at kung ano-ano pang litanya ng mga kababalaghang ni hindi naintindihan (ewan ko lang kung ngayon ay intindido na ito ng karamihan), ng ating mga ninuno subalit pikit-matang sinunod dahil sa “PAGMAMAHAL SA ABANG BUHAY”.

Simula 1521 (o yung ibang  ang paniniwala ay 1565 sa pagsakop na ni Muguel Lopez de Legaspi) hanggang sa kasalukuyan, mayroon ka na bang nakitang kahit banaag man lamang ng katotohanan sa mga pinag-gagagawa ng Pilipino… SAAN NGA BA TAYO DINADALA NG ATING KASALUKUYANG PANINIWALA?

KAILANGAN PA BANG MAMATAY (katulad ng pangako ng relihiyon) UPANG MARANASAN NATIN ANG IMPIYERNO….

HINDI PA BA IMPIYERNO ANG NARARANASAN NATIN SA BUHAY NA ITO?

***** susunod:  MORALIDAD NA WALANG RELIHIYON O DIYOS.  PWEDE KAYA?

Advertisements

8 thoughts on “Ang PARAISO NG ATING MGA NINUNO… winasak at ginawang IMPYERNO ng relihiyon

 1. Ginoong Bogort,

  Isa sa pinakatanyag na unang nahirati sa relihiyon ng kastila si Rajah o Datu Sikatuna. Sa sulong na mga armas pandigma ng mga Kastila ay malaki ang posibilidad na dinaan nila sa pananakot ang sapilitang pagpapaniwala sa mga ninuno nating katutubo. Ang pagpapalaganap ng kanilang paniniwala ay hindi mabilis iho… daan-daang taon bago lumalim sa kultura at tradisyon natin ang kanilang ibinaong relihiyon… bilangin mo… simula 1521 hanggang sa kasalukuyan ay halos limangdaang taon na yan ginoo…

  Si Isko Kiamko pa din…

 2. eh kung meron na po tayong sariling relihiyon dati bakit napaka bilis po naniwala ng mga katutubo sa mga kastila bakit po ang bilis nilang naipalaganap satin ang kristiyanismo?

 3. Ginoong Bogort Cantorne
  Bago dumating ang mga Kastila ay mayroon na tayong nabubuong mga hinagap at pundasyon ng ating sariling paniniwala, alamat at mga kwentong bayan na pwede sanang naging batayan ng ating sariling relihiyon.
  Maging sa Wikipedia ay ganito din ang sinasabi: “Animism and Folk religion.
  Main article: Philippine Mythology

  Wooden images of ancestral spirits (anito) in a museum in Bontoc, Philippines
  Animism was widely practiced in the pre-colonial Philippines. Today, only a handful of the indigenous tribes continue to practice the old traditions. The term animism encompasses a collection of beliefs and cultural mores anchored more or less in the idea that the world is inhabited by spirits and supernatural entities, both good and bad, and that respect must be accorded to them through worship. These nature spirits are known as “diwatas”, related to Hindu Devatas.

  Some worship specific deities, such as the Tagalog supreme deity, Bathala, and his children Adlaw, Mayari, and Tala, or the Visayan deity Kan-Laon. Others practice ancestor worship. Animistic practices vary between different ethnic groups. Magic, chants and prayers are often key features. Its practitioners were highly respected (and sometimes feared) in the community, as they were healers, midwives (hilot), shamans, witches and warlocks (mangkukulam), priests/priestesses (babaylan/katalonan), tribal historians and wizened elders that provided the spiritual and traditional life of the community. In the Visayan regions, shamanistic and animistic beliefs in witchcraft (barang) and mythical creatures like aswang (vampires), duwende (dwarves), and bakonawa (a gigantic sea serpent)… ”

  Nandito ang link kung nais mong basahin ng buo: https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_pre-colonial_Philippines

  Maraming salamat sa iyong komentaryo / katanungan. Patuloy na magpaunlad ng isip…

  Si Isko pa din…

 4. ALAM MO MR. KIAMKO SIR MAHIRAP PATULAN ANG MGA ARGUMENTO MO, DIKO MAPALIWANAG KUNG ANONG KLASE KA NG TAO, WALA KANG DINIDIYOS, BASTA KANA LANG PALA UMIRAL SA BUHAY NA ITO,, LAGI MONG INIHAHALIMBAWA ANG EGEPTO.. BAKIT HINDI ANG KASAYSAYAN NG ISRAEL ANG TINGNAN MO AT ANG MGA NAKASULAT TUNGKOL SA KANILA, HINDI SA KASTILA NAGMULA ANG PANINIWALA TUNGKOL SA PANGINOONG JESUS NA NANG KALAUNA’Y TINAWAG NA MGA CRISTIANO ANG KANYANG MGA ALAGAD, ITO AY IBINIGAY NG DIYOS SA MGA JUDIO AT ITO ANG BANSANG ISRAEL NGAYON, SUBALIT AYUN NGA SA KASAYSAYAN NG ISRAEL SILA AY NASAKOP NG BANSANG ROMANO. AT NG MASAKOP SILA AY ITO NAMANG SI CONSTANTEN AY KINOLEKTA ANG SINULAT NG MGA TAGASUNOD NG PANGINOONG JESUS AT ANG IBA PANG KASULATANG PUMAPATUNGKOL SA ISRAEL AT NABUO NGA ANG BIBLIA..NGAYON ITONG SINULAT NG MGA JUDIO NG DAHIL SA SILA NGA ANG PINAGKATIWAAN NG SALITA NG DIYOS AY NAKARATING SA ATIN NGAYON AT ITO NGA ANG BINABASA NATING BIBLIA NA NAGSASABI AT NAGPAPALIWANAG NG BUHAY, PAGKILOS, PAG-UUGALI NG ISANG TAO, NARARAMDAMAN NG TAO, GAGAWIN PA LANG NG TAO, GINAGAWA NG MGA TAO. PINALILIWANAG LAHAT ITO NG BIBLIA NA NAUNA PA PALAGAY KO SA MGA PINAGBATAYAN MONG MGA KASULATAN. TAPOS HINDI MO PANINIWALAAN E’ EWAN KONA LANG PO SA INYO,, BIGYAN KITA NG ISANG EXAMPLE SA AKLAT NG GALACIA 5: 16-26 ITO SABI: hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyos-diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. at pinatay na ng mga nakipag-isa kay cristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito…. Mr. KIAMKO NAPAKATAGAL NG NAKASULAT NITO LIBONG TAON NA ANG NAKALILIPAS, DIPA PINANGANGANAK ANG LOLO MO AT MAY NAKASULAT NG GANITO NA NARARAMDAMAN AT MGA GNAGAWA NG TAO TAPOS DIMO PINANINIWALAAN ANG BIBLIA.. PAG-ISIPAN NINYO ULIT ANG LAHAT NG ITO,, ISA LANG ITO SA MGA BATAYAN KO KUNG BAKIT NANINIWALA AKONG MAY DIYOS AT ANG KANYANG ANAK ANG PANGINOONG JESUS NA DAPAT PANIWALAAN AT SAMPALATAYANAN SA PANAHONG ITO, MAGING SA DARATING PA MAN… AKIN ITONG PANINIWALA PERO PAG-ISIPAN NYO RIN ANG BATAYAN KO. SALAMAT AT PAKISAGOT

 5. HIndi naman sa dahil wala silang alam… kundi dahil wala silang magagawa… Mas malakas na pwersa (sikolohikal) ang relihiyon nila… isama na ang mas sulong ang pisikal nilang mga armas. Gustuhin mas nilang lumaban o tumutol ay wala silang ibang kahahantungan kundi kamatayan.
  Intindihin natin na hindi mababalasik ang ating mga ninuno (maliban sa ating mga kababayang muslim sa Mindanao), sapagkat walang pangangailangang maging mabalasik. Ano ang panama ng isang sibat sa baril o kaya ay kanyon.
  Hindi ganoon kahalaga ang kaalaman kung hindi rin lang gagamitin, magiging stock o sa pinakamalala ay stuck knowledge lang ito. Ang pinakamahalaga ay katalinuhan (wisdom).

 6. Unang-una, kung ang pagbabatayan ay ang ebolusyon ng relihiyon mula natibismo o ang pagsamba sa mga pwersa ng kalikasan, ang naging saysay nito ay ang pagkontrol ng mga sinaunang katutubo sa sarili nilang TAKOT.
  Sa dahilang hindi pa nila talos o tukoy ang mga kadahilanan at pinagmulan ng pwersa halimbawa ng KIDLAT, hindi pa nila ito maipaliwanag kumbaga, ay pinaka-natural nilang reaksyon ang TAKOT o pangingilag dito (sa Ingles ay INSTINCT ang tawag dito). Ngayon upang kotrolin ang kanyang takot at harapin ang problema ay sinamba niya ito, upang umiwas na din sa walang kasiguraduhang epekto nito (pwersa ng kalikasan) sa kanya (katutubo).
  Dito na umusbong ang mga ritwal na magpapahupa sa “galit” ng pwersa ng kalikasan (diyos nila), at ang iba’t-ibang mga pamamaraang napaunlad nila sa tinaga-tagal…
  Sumulpot na ang mga “High Priest” na siyang pangunahing nakakaunawa “daw” ng mga pamamaraan upang mapahinuha ang kanilang diyos… Umusbong na ang kontrol, pati na rin ang mga batas (upang sambahin ang diyos), at sa kalaunan ay ang uri ng moralidad….
  Sa pinakamaliit ay ito ang naging saysay ng relihiyon at / o ang pagka-imbento ng kani-kanilang diyos… Ito din ang pinag-ugatan ng tradisyon at kultura ng isang pamayanan… Hal. Ehipto, Gresya, India, atbp.

 7. Ang langit at impyerno na nakamulatan natin ay kathang isip lamang ng mga sinaunang tao… ang Impiyerno ay hango sa HADES ni Homer at ang Langit ay sa Hindu Nirvana, at marami pang pagkukumpara. Maraming hiram na konsepto ang Katolisismo sa iba’t-ibang relihiyon. Ilan na dito ang Hudaismo (lumang tipan – Tanakh), Mitraismo (http://www.vexen.co.uk/religion/mithraism.html), at ang relihiyon ng Ehipto.

  Tunay na ibig kong sabihin na walang Diyos, kung ang tinutukoy mong diyos ay ang mga inimbento ng sangkatauhan milyong taon na ang nakalipas (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world)
  simula ng neolithic age…
  Para bagang sa halip na Diyos ang gumawa sa tao ay TAO ANG UMIMBENTO SA KANI-KANIYANG DIYOS… kaya iba’t-iba ang relihiyon.

  Hindi naman ibig sabihin ay tanggapin na lamang ng tao ang nakikita niya, bagkus ay siyasatin at tuklasin ang mga bagay-bagay.

  Sabi nga ng isang ateista sa wikang Ingles: “An adult with an imaginary friend is an idiot…”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s