MAGUINDANAO MASSACRE …. The Futility of Election in the Land of LORDS & KINGS, Queens & Ladies (A Fairy Tale)

Maguindanao Massacre... Nov. 2009 (Pre-Election Scenario)

WAKE-UP fellow humans living in this GOD-FORSAKEN (I told you there’s no god…. I did insist didn’t I…) primitively feudal land we call PHILIPPINES. What is transpiring in our midst is the Primitive Ways of the Lords and the Ladies of long time ago being piped-in right into our living room (and into our sub-conscious minds) by the high tech gadgets of the industrialized nations.

The WHIRLWIND DRAMA unfolding right before our eyes bespeak of the futility of election/s in this land of Kings & Queens, Lords & Ladies, Knights & Merchants, even of the Inquisition, and the hundreds of councils of Trents & Nicaea, trying to RE-INVENT FOR US reality (not through the BIBLE but through MASS MEDIA).
HUWAG NA PO KAYONG UMASA NA MERONG MAGAGANAP NA KATINUAN SA KAGAGANAP PA LAMANG NA DIGMAAN NG MGA HARI (o mga Naghahari at nais Maghari) SA MAGUINDANAO. BUMAKLAS NA PO KAYO SA KAISIPAN AT PAG-ASA NA ANG ELEKSYON SA ATING BAYAN (na kuno ay demokratiko subalit sa katotohanan ay pinaghalu-halong primitibo komunal, pyudal, at merkantil) AY MAGBIBIGAY NG MATINONG PAGBABAGO…
Nagririgudon na naman ang mga NAGHAHARING URI… at napapansin na naman nila ang taong bayan. Subalit kung tutuusin ay sa panahon lamang ng ELEKSYON tayo kailangan ng ating mga PANGINOON. Upang i-legitimize ang kanilang panluluko na para bagang DEMOKRATIKO nga ang ating proseso at pati ang pamamahala.
MAGING MALAKING HALIMBAWA NA SANA SA INYO ANG MGA KAGANAPAN NA ANG MGA NANGYAYARI AY NAGPAPATUNAY LAMANG NA EDAD PA DIN TAYO NG PYUDALISMO NA TALAGANG ANG PATAYAN AT UBUSAN NG LAHI ANG UMIIRAL SA ANTAS NG MGA NAGHAHARING-URI…
Hindi lamang po sa Maguindanao nangyayari ang ganito… sa ibang panig man ng bansa… iba-iba nga lamang po ang porma at pamamaraan ng kanilang digmaan…
ANG PINAKAMASAKLAP PO NITO AY PUMAPAGITNA PA ANG MASA…. nadadamay tuloy ang mga alipores lang…. tila baga mga maids & maidens o mga lady & ladies in waiting lang….
MUNGKAHI KO PO NA PABAYAAN NA LAMANG NATIN SILA…. UMIWAS NA LAMANG PO TAYO NA MALUKO PA NILA…. TALAGANG MAGPAPATAYAN ANG MGA IYAN… Katulad ng naganap sa Europa, sa Japan, sa Tsina at sa iba’t-ibang dynastiya at kaharian na may mga masyadong timawa sa kapangyarihan…
Natural na proseso po ito ng isang lipunang litong-lito kung anong yugto na ang kinasadlakan….

PARA PO SA TAONG BAYAN…. TULOY LANG ANG BUHAY….. UMIWAS SA UMPUGAN NG MGA LORDS AND KINGS…. UMIWAS SA ELEKSYON….

Advertisements

One thought on “MAGUINDANAO MASSACRE …. The Futility of Election in the Land of LORDS & KINGS, Queens & Ladies (A Fairy Tale)

  1. tama nga naman.. aanhin pa ang pagboto kung ito ay mag dadala din sa atin sa kapahamakan.. kapahamakan na hindi natin nakikita.. dahil itinatago nila (mga politiko) ang kanilang mga tunay na balak sa likod ng magagandang plataporma at mga pakulo tuwing eleksyon…(na kapag tapos na ang eleksyon ay WALA DIN NAMANG NATUTUPAD SA MGA PLATAPORMA kuno NILA..)
    Bulok ang ekonomiya ng Pilipinas kaya wag na tayong umasa na magiging maayos ang sistemang POLITIKAL nito. (ayon sa bahagdan ng pag-unlad)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s